Search
Close this search box.

21 funkcioner na zametnutoj listi

U izvještaju o korupciji u Vladi Srednjobosanskog kantona iz 2003. godine Finansijska policija FBiH navodi imena 21 funkcionera. Njih devet su kandidati na izborima zakazanim za prvi oktobar.
 1. Zeir Mlivo(rođen 19.12.1949. godine, iz Bugojna) – danas radi kao ekonomista za privatne firme u Bugojnu. Bio je predsjednik Vlade Srednjobosanskog kantona, od 13.5.1996. do 19.7.1998. godine i zamjenik predsjednika Vlade Kantona od 13.4.2001. do 2003. godine. Osumnjičen je za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, nesavjestan rad u službi i krivotvorenje službene isprave.
 2. Mirko Batinić (rođen 30.5.1956. godine, iz Travnika) – danas je predsjednik Skupštine Srednjobosanskog kantona. Bio je predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika Vlade Kantona od 13.5.1996. do 20.12.1999. godine. Osumnjičen je za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, nesavjestan rad u službi i krivotvorenje službene isprave. Kandidat je HDZ BiH za Skupštinu Kantona.
 3. Zahid Mustajbegović (rođen 30.7.1954. godine, iz Bugojna) – danas je zastupnik u Parlamentu FBiH ispred Stranke za BiH i član parlamentarne Komisije za lokalnu samoupravu. Bio je predsjednik Vlade Srednjobosanskog antona i zamjenik predsjednika Vlade Kantona od 15.1.1999. do 30.3.2001. godine. Osumnjičen je za zloupotrebu položaja i ovlaštenja i nesavjestan rad u službi. Kandidat je Stranke za BiH za zastupnika u Parlamentu FBiH.
 4. Zdenko Vukić(rođen 14.6.1959. godine, iz Novog Travnika) – danas je zaposlen u Elektroprenosnoj kompaniji BiH u Banja Luci. Bio je zamjenik i predsjednik Vlade Srednjobosanskog kantona u periodu od 20.12.1999. do 30.3.2001. godine. Osumnjičen je za zloupotrebu položaja i ovlašćenja i nesavjestan rad u službi.
 5. Zdenko Antunović (rođen 8.8.1960. godine, iz Bugojna) – danas je zastupnik u Parlamentu FBiH i član parlamentarnog Odbora za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet. Bio je zamjenik predsjednika Vlade Srednjobosanskog kantona od 1998. do 13.4.2001. godine. Osumnjičen je za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, nesavjestan rad u službi i krivotvorenje službene isprave. Kandidat je HDZ – Hrvatska koalicija – HNZ za Parlament BiH.
 6. Ljerka Marić(rođena 13.12.1960. godine, iz Kreševa) – danas je ministrica finansija i trezora BiH. Bila je ministrica finansija Srednjobosanskog kantona od 14.12.1996. do 20.12.1999. godine. Osumnjičena je za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, nesavjestan rad u službi i krivotvorenje službene isprave.
 7. Fuad Kasumović(rođen 20.3.1958. godine, iz Gornjeg Vakufa) – danas je savjetnik za međunarodnu saradnju u Upravi za indirektno oporezivanje. Bio je zamjenik ministra finansija Srednjobosanskog kantona od 14.12.1996. do 29.7.1998. godine. Osumnjičen je za zloupotrebu položaja i ovlaštenja i za nesavjestan rad u službi.
 8. Munir Helvida(rođen 8.1.1959. godine, iz Viteza) – danas je viši stručni saradnik u ministarstvu obrazovanja Srednjobosanskog kantona. Bio je zamjenik ministra finansija Kantona od 29.7.1998. do 30.3.2001. godine. Osumnjičen je za zloupotrebu položaja i ovlaštenja i za nesavjestan rad u službi i krivotvorenje službene isprave.
 9. Josip Kvasina (rođen 12.4.1960. godine, iz Kiseljaka) – danas je ministar finansija u Vladi Srednjobosanskog kantona. Bio je kantonalni ministar od 20.12.1999. do 30.3.2001. godine. Osumnjičen je za zloupotrebu položaja i ovlaštenja i nesavjestan rad u službi. Kandidat je HDZ BiH za Skupštinu Kantona.
 10. Lejla Salkić-Terzić(rođena 5.4.1960. godine, iz Travnika) – danas radi u Ministarstvu za urbanizam i prostorno uređenje. Bila je zamjenik ministra urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okoliša u Vladi Kantona od 13.5.1996. do 30.3.2001. godine. Osumnjičena je za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, nesavjestan rad u službi i krivotvorenje službene isprave.
 11. Slavica Josipović (rođena 17.4.1959. godine, iz Viteza) – danas je zastupnica u Parlamentu FBiH. Bila je ministrica obnove i razvoja od 15.1.1999. do 30.3.2001. godine i ministrica prostornog uređenja, obnove i povratka od 13.4.2001. godine. Osumnjičena je za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, nesavjestan rad u službi, te za krivotvorenje službene isprave. Kandidat koalicije „Hrvatsko zajedništvo“ za Parlament FBiH.
 12. Asim Mekić (rođen 14.9.1959. godine, iz Busovače) – danas je predsjedavajući Općinskog vijeća Busovača i vijećnik u Skupštini Srednjobosanskog kantona. Bio je zamjenik ministra obnove i razvitka od 15.1.1999. do 30.03.2001. godine, a od 13.04.2001. godine zamjenik ministra prostornog uređenja, obnove i povratka. Osumnjičen je za zloupotrebu položaja i ovlaštenja. Kandidat je SDA za Skupštinu Kantona.
 13. Tončo Bavrka (rođen 12.06.1962. godine, iz Novog Travnika) – danas je ministar prostornog uređenja Srednjobosanskog kantona. Bio je zamjenik ministra šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede od 13.04.2001. do 2002. godine. Osumnjičen je za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, te za nesavjestan rad u službi. Kandidat je HDZ – Hrvatska koalicija HNZ, HSP za Parlament FBiH.
 14. Rudo Vidović (rođen 5.11.1958. godine, iz Viteza) – danas je zastupnik u zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH i član uprave menadžmenta HTP Mostar. Bio je guverner Srednjobosanskog kantona od 7.2.2001. godine do 2002. godine. Osumnjičen je za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, za nesavjestan rad u službi i za krivotvorenje službene isprave. Kandidat je koalicije ‘Hrvatsko zajedništvo’ za Parlament BiH.
 15. Branko Golub (rođen 15.10.1954. godine, iz Fojnice) – danas je ministar prosvjete, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona. Bio je guverner Kantona od 10.11.1998. do 7.2.2001. godine. Osumnjičen je za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, nesavjestan rad u službi, te za krivotvorenje službene isprave. Kandidat je HDZ BiH za Skupštinu Kantona.
 16. Nusret Jahić(rođen 23.10.1961. godine, iz Busovače) – danas je službenik u Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona. Bio je ministar trgovine, turizma i poduzetništva u periodu od 13.5.1996. do 29.12.1998. godine. Osumnjičen je za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, nesavjestan rad u službi, te za krivotvorenje službene isprave.
 17. Stipo Križanac(rođen 15.8.1951.godine, iz Viteza) – danas je tajnik u Ministarstvu obnove prostornog uređenja i povratka u Vladi Srednjobosanskog kantona. Bio je sekretar Vlade Kantona od 24.1.1997. do 4.5.2001. godine. Osumnjičen je za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, nesavjestan rad u službi i za krivotvorenje službene isprave.
 18. Hamed Mešanović(rođen 4.8.1950. godine, iz Travnika) – danas je predsjednik Komisije za koncesije BiH. Bio je šef kabineta zamjenika predsjednika Srednjobosanskog kantona. Osumnjičen je za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, nesavjestan rad u službi i za krivotvorenje službene isprave.
 19. Fahrudin Karakaš(rođen 28.11.1950. godine, iz Travnika) – danas je direktor Mješovite srednje škole u Travniku. Bio je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona od 13.5.1996. do 30.3.2001. godine. Osumnjičen je za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, te za nesavjestan rad u službi.
 20. Nikola Džambas(rođen 4.1.1950. godine, iz Novog Travnika) – danas radi u Općini Novi Travnik, službenik ispred Ministarstva odbrane FBiH. Bio je zamjenik ministra prosvjete, znanosti, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona od 14.12.1996. do 20.05.1998. godine. Osumnjičen je za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, te za nesavjestan rad u službi.
 21. Ivo Garić (rođen 20.2.1949. godine, iz Viteza) – zaposlen je u Službi za stručne poslove u Vladi Srednjobosanskog kantona. Bio je direktor i vlasnik firme Centar za poduzetništvo i investicije d.d. Vitez, sa sjedištem u Hotelu Vitez. Osumnjičen je za poresku utaju.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.