Search
Close this search box.

Elektronskim nabavkama protiv korupcije u trošenju javnog novca

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva i partnerske organizacije “Futura” iz Mostara i Centar za istraživanja i studije GEA iz Banje Luke su održali okrugli sto „Digitalna transformacija procedura javnih nabavki u BiH: Transparentnost portala e-Nabavke”.
Elektronskim nabavkama protiv korupcije u trošenju javnog novca

Na događaju je predstavljeno istraživanje o načinima i mehanizmima procedura javnih nabavki iz ugla njihove digitalne transformacije, s ciljem dolaska do transparentnije potrošnje sredstava iz javnih budžeta.

Učesnici su konstatovali da se uvođenjem sistema e-Nabavke 2014. godine transparentnost javnih nabavki u BiH poboljšala, imajući u vidu da se konkurentski i otvoreni postupci, kao dva dominantna postupka, objavljuju na centralizovanom portalu pod nadzorom Agencije za javne nabavke BiH. Uz to, dodali su da je važno otkloniti uočene nedostatke i onemogućiti zloupotrebe Sistema.

Autor istraživanja Dejan Radić iz GEA-e je u istraživanju uočio da je javna dostupnost podataka o tenderima doprinijela većoj konkurenciji jer ponuđači imaju uvid u aktivnosti svih ugovornih organa pa postupci nabavke više nisu „skriveni“. On je naveo glavne prednosti sistema: pristup informacijama, brže objavljivanje rezultata, efikasnost i smanjenje ljudskih grešaka, arhiviranje podataka, veća konkurencija, ograničenje korupcije, praćenje i izvještavanje te integritet podataka.

Istovremeno, Radić je u istraživanju naveo i uočene nedostatke: nepotpuna dvosmjerna komunikacija, neupotreba e-Kataloga, nepotpuna transparentnost, ograničen uvid u tendersku dokumentaciju, nepostojanje otvorenih standarda podataka i neobaveznost provođenja svih postupaka javnih nabavki kroz sistem e-Nabavki.

“Otvoreni pristup podacima pomaže građanima da bolje razumiju kako se troše javni resursi i učestvuju u praćenju njihove pravilne raspodjele”, kazao je autor istraživanja Dejan Radić iz Centra za istraživanja i studije GEA.

Radić je objasnio i da se zloupotrebe u kontekstu e-Nabavki odnose na kršenje principa transparentnosti, fer konkurencije i pravednosti. Istraživanjem su kroz analizu tenderskih procesa uočeni: kartelska dogovaranja, pružanje insajderskih informacija, falsifikovanje dokumenata, nepotpuna ili nejasna specifikacija, povlačenje ponude, korupcija, konflikt interesa, manipulacija sistemom e-Nabavke, prekomjerno podijeljene nabavke i nepoštivanje pravila.

“Jedna od najčešćih zloupotreba sistema e-Nabavki je zloupotreba sistema e-Aukcije gdje se ponuđači doslovno igraju sa cijenama. Ovo je oblik manipulacije, odnosno situacije gdje najbolji ponuđač često odustaje nakon što je izabran, ostavljajući prostor za skuplje ponude”, kazao je Radić.

Iz Agencije za javne nabavke BiH su kazali da su navedeni nedostaci više nedostaci Zakona o javnim nabavkama BiH nego sistema: “Portal daje dosta mogućnosti koje se i ne koriste od strane ugovornih organa (…). Onoliko koliko imamo sredstava za nadogradnju portala, toliko smo i uradili, definitivno svake godine idemo ka unapređenju”.

Učesnici događaja su zaključili da su za sprečavanje zloupotreba potrebni: jasan regulatorni okvir, edukovani i etični pojedinci koji nadgledaju proces, kao i tehnološki mehanizmi kontrole koji mogu detektovati i spriječiti nepravilnosti.

Okrugli sto je okupio ključne aktere budžetskih procesa, uključujući predstavnike javnih institucija, civilnog društva i medija. Ovaj događaj je realiziran kao dio projekta ‘’Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za monitoring javnih budžeta’’ koji su finansirali Evropska unija i The Balkan Trust for Democracy, projekat German Marshall Fund. Cilj projekta je da doprinese borbi protiv korupcije kroz podizanje nivoa fiskalne i budžetske transparentnosti aktivnim uključivanjem civilnog društva.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.