Search
Close this search box.

Federalne institucije bez pozitivnog mišljenja revizora

Ibrahim Okanović, generalni revizor Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), upozorava da bi moglo doći do stečaja budžeta na svim nivoima vlasti, ukoliko se ne zaustavi dosadašnji način poslovanja u institucijama ovog entiteta. Zadnjeg dana 2011. godine za podmirenje svih obaveza u FBiH je bilo potrebno oko 112 miliona maraka, a na računima je bilo oko tri miliona maraka. Revizori su na današnjoj pres-konferenciji u Sarajevu upozorili da se prilikom trošenja novca iz budžeta ne poštuju zakoni i propisi.

Pregledom poslovanja 60 institucija u FBiH za prošlu godinu, revizori su utvrdili brojne nepravilnosti zbog kojih je 8 institucija dobilo negativno mišljenje, 40 institucija je dobilo mišljenje sa rezervom, dok je 12 izvještaja u pripremi za očitovanje i publikaciju. Niko nije dobio pozitivno mišljenje.

Mišljenje sa rezervom znači da su kod institucije pronađeni propusti koji u konačnici ne mogu puno utjecati na finansijske izvještaje, dok negativno mišljenje znači da je došlo do značajnih propusta.

U toku revizije poslovanja federalnih institucija za prošlu godinu negativno mišljenje su dobili: Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH, Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) te javna preduzeća B&H Airlines d.o.o. Sarajevo i Terminali FBiH Sarajevo.

Kada je u pitanju Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, revizorima je sporna podjela poljoprivrednih poticaja koja je izvršena suprotno Zakonu o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku. U tom smislu je istaknuta podjela jednokratne novčane potpore u ukupnom iznosu od 3,1 milion maraka. Također, u Ministarstvu su sklapani ugovori o djelu za poslove koji bi trebali biti rađeni u sklopu redovnih aktivnosti, shodno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji. Sklopljeno je 140.080 KM vrijednosti takvih ugovora.

U Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH je bilo nepravilnosti u vezi sa javnim nabavkama. Sa firmom COMP 2000 d.o.o. Sarajevo koja je održavala SOTAC bazu podataka neratnih invalida i civilnih žrtava rata nije sklopljen ugovor kojim bi se utvrdila prava, obaveze i količina te cijela usluga. Za ovu firmu je plaćeno 269.000 KM preko tekućih transfera.

Također, bilo je i problema i u vezi sa podjelom iznosa od 750.000 KM za organizacije civilnih invalida. Novac je dijeljen bez javnog poziva, utvrđenih kriterija i bez zaključenih ugovora. Nije bilo izvještaja sa dokumentacijom u vezi sa namjenskim utroškom sredstava. Revizori su pronašli da su novac dobile i organizacije koje se ne mogu smatrati organizacijama civilnih invalida.

Kada su u pitanju kantoni, revizori upozoravaju na budžetske deficite koji su u porastu. Ostvareno je ukupno 1,8 milijardi prihoda u svim kantonima i napravljeno 1,9 milijardi maraka rashoda. Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK bilježi potrošnju novca sa računa za hitne i nepredviđene izdatke za pokriće prekoračenja planiranih pozicija, bez prethodno donesene odluke Upravnog odbora, dok javna poduzeća B&H Airlines i Terminali FBiH imaju problema sa likvidnošću, odnosno, plaćanjem dospjelih obaveza.

Na današnjoj pres-konferenciji revizora je rečeno da su ukupni prihodi u budžetu Federacije, kantona, zavoda, fodnova i javnih preduzeća u prošloj godini iznosili 8,8 milijardi maraka, a iskazani deficit je iznos od oko 161,6 miliona maraka. Institucije krše Zakon o javnim nabavkama i ne poštuju zakonske propise u vezi sa najmom imovine, plaćanjem poštanskih troškova, putnih troškova, vozila, reprezentacije i naknade po ugovoru o djelu.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.