Search
Close this search box.

Građani prijavljuju zloupotrebe pri zapošljavanju u javnoj upravi

Nevladina organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) je u prvoj polovini ove godine zaprimila 112 građanskih prijava u vezi sa radom državnih organa u BiH, što je za 35 % više u odnosu na prošlu godinu. U saopćenju je navedeno kako se najveći broj prijava odnosi na nepravilnosti i zloupotrebe pri zapošljavanju u državnu službu. Građani se žale na pristrasnost pri izboru kandidata, neregularno sprovedene konkurse te imenovanja državnih službenika i djelatnika u javnim poduzećima i javnim ustanovama, ali i na sadržaj konkursa koji je prilagođen odabranim kandidatima.

„Uočeno je da državni organi ne obavještavaju lica koja nisu prošla javni konkurs, na način da im ne daju pouku o pravnom lijeku i rok u okviru kojeg je moguće ostvariti pravnu zaštitu njihovih prava, čime je nemoguće saznati po kojim kriterijima je lice primljeno u državnu službu, te da li je isto zadovoljilo uslove konkursa“, navodi se u saopćenju. U jednom od ovakvih slučajeva TI BiH je dobio odgovor od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-a da se vrednovanje odgovora kandidata pri sprovođenju intervjua vrši u skladu sa Poslovnikom o radu Komisije, koji pritom nigdje nije dostupan, dok „data ocjena pojedinačno svakog člana Komisije predstavlja tajnu“.

Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva (CIN) je objavio niz priča o zapošljavanju u javnoj upravi u kojima je upozorio na raspisivanje konkursa za pozicije na kojima određene osobe već rade po ugovorima o djelu ili na određeno vrijeme. Analizom prikupljenih podataka iz 33 državne institucije, CIN je došao do podataka da su u u zadnjih pet godina raspisani konkursi za pozicije na kojima je 267 osoba već radilo. Komisije su u svim ovim slučajevima smatrale da su za taj posao najsposobniji upravo oni kandidati koji već rade u instituciji.

U saopćenju TI BiH je navedeno da se građani, osim na proces zapošljavanja, žale i na: rad pravosuđa, rješavanje imovinskopravnih odnosa, obrazovanje, pristup informacijama te na sukob interesa. S obzirom da institucije ignoriraju zahtjeve građana, oni se obraćaju ovoj nevladinoj organizaciji i za pomoć u postupanju prema javnim institucijama. Također, u sapćenju je navedeno da „sve veći broj pristiglih prijava ukazuje i na veću spremnost građana da se bore za svoja prava i suprotstave korupciji, što je jedan od glavnih preduslova za uspostavljanje odgovornosti vlasti prema građanima“.

Objavljeno: 4.9.2012. godine

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.