Search
Close this search box.

Granična policija oduzela 733 nevažeća dokumenata

Granična policija Bosne i Hercegovine (BiH) je od bh. građana ili stranaca u prvih sedam mjeseci ove godine oduzela 733 nevažeća pasoša ili lične karte te vozačke i saobraćajne dozvole.

Najveći broj, odnosno 562 nevažeća dokumenata izdale su institucije BiH, dok ostatak od 171 dokumenta čine strani pasoši i ostali lični dokumenti.

Ovo su prvi podaci o broju nevažećih dokumenata oduzetih na granici nakon uvođenja novog elektronskog sistema za prepoznavanje dokumenata. Početkom godine Granična policija BiH je uvela čitače putnih isprava koji su povezani sa bazama podataka Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH i Interpola. Ove dvije organizacije imaju evidencije o nevažećim, izgubljenim ili ukradenim ispravama.

Predrag Radojčić, šef Operativnog centra Granične policije, kaže da se uređaji koriste na 52 granična prijelaza. Granična policija BiH do ove godine nije imala mogućnost da obavi brzu kontrolu ispravnosti lične karate ili pasoša.

Objasnio je da svaki novi dokument koji je izdat u skladu sa standardima Organizacije međunarodne civilne zaštite (ICAO) ima mašinski čitljivu zonu koja sadrži podatke o imenu, prezimenu, datumu rođenja, državljanstvu i drugim podacima.

„Uređaji kojima raspolažemo na granici automatski skidaju te podatke i šalju ih prema bazama podataka gdje se oni upoređuju“, rekao je Radojčić.

U takvim slučajevima se nevažeći dokument dostavlja nadležnim institucijama koje ga uništavaju, a osoba koja ga je koristila obično dobije prekršajnu prijavu Granične policije.

Prema podacima koje su prikupili novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), u 18 općina u BiH i Brčko distriktu je od 2010. do polovine 2012. godine prijavljen nestanak ukupno 19.695 ličnih karata. Od toga je pronađena samo 431.

Radojčić kaže da graničari najčešće oduzimaju dokumente koje je vlasnik prijavio kao nestale, a onda ih pronašao i nastavio koristiti. Mađutim, nakon prijave nestanka ili krađe dokumenta, on se proglašava nevažećim, a njegovom vlasniku se izdaje novi. Na taj način ista osoba može posjedovati dva lična dokumenta. Ukoliko pokuša preći granicu sa onim nevažećim, službenici Granične policije putem aplikacije otkrivaju da on nije validan te se dokument oduzima.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN