Search
Close this search box.

Neopravdane naknade u Agenciji za privatizaciju FBiH

Agencija za privatizaciju FBiH je u 2012. godini bez ugovora isplatila oko 220.000 KM članovima Upravnog i Nadzornog odbora.

Agencija za privatizaciju Federacije BiH (FBiH) nije mogla opravdati nalaz federalnih revizora prema kojem je u 2012. godini članovima svog upravnog odbora bez ugovora isplatila nešto manje od 190.000 KM.

Bez ugovora je u istoj godini isplaćena i 31.226 KM članovima Nadzornog odbora Agencije.

Tokom javog saslušanja pred članovima Komisije za reviziju Federalnog parlamenta u utorak, predstavnica Agencije je kazala da je istina da sa članovima UO-a i NO-a nije sklopljen ugovor, iako su im redovno isplaćivane mjesečne naknade.

Objasnila je da su predsjednik i članovi UO-a primali naknade u visine dvije prosječne plaće u Federaciji ili nešto niže, te da je to u skladu sa Zakonom o plaćama i drugim materijalnim pravima članova upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH.

Revizori su naveli da nisu mogli potvrditi da je Agencija ispoštovala ovaj zakon, jer je propustila zaključiti ugovore sa članovima UO-a i NO-a uz saglasnost premijera Federacije BiH.

Prema planu privatizacije za 2012. godinu, Agencija je trebala prodati 11 velikih preduzeća čija vrijednost iznosi oko 420 miliona KM.

Od svega, Agencija je prodala samo 123.278 dionica preduzeća “UNIS“ d. d. Sarajevo, zaradivši 616.390 KM. Inače, bila je planirana prodaja nešto više od dva miliona i stotinu hiljada dionica ovog preduzeća, odnosno 51 posto njegovog kapitala.

U maloj privatizaciji Agencija je prodala privrednu zgradu „Kapija III“ koja je u vlasništvu Željezare „Zenica“ za 241.000 KM.

Prihodi od prodaje preduzeća nisu bili dovoljni ni za pokrivanje troškova plaća i naknada zaposlenih u Agenciji koji su iznosili oko 1,75 miliona KM.

I pored izvršenog smanjenja plaća u 2012. godini, prosječna isplaćena plaća u Agenciji iznosila je 2.461 KM, navedeno je u revizorskom izvještaju.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je objavio više tekstova o visokim plaćama i naknadama predstavnika institucija koje su imale skroman rezultat rada.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.