Neopravdane naknade u Agenciji za privatizaciju FBiH

Agencija za privatizaciju FBiH je u 2012. godini bez ugovora isplatila oko 220.000 KM članovima Upravnog i Nadzornog odbora.

Agencija za privatizaciju Federacije BiH (FBiH) nije mogla opravdati nalaz federalnih revizora prema kojem je u 2012. godini članovima svog upravnog odbora bez ugovora isplatila nešto manje od 190.000 KM.

Bez ugovora je u istoj godini isplaćena i 31.226 KM članovima Nadzornog odbora Agencije.

Tokom javog saslušanja pred članovima Komisije za reviziju Federalnog parlamenta u utorak, predstavnica Agencije je kazala da je istina da sa članovima UO-a i NO-a nije sklopljen ugovor, iako su im redovno isplaćivane mjesečne naknade.

Objasnila je da su predsjednik i članovi UO-a primali naknade u visine dvije prosječne plaće u Federaciji ili nešto niže, te da je to u skladu sa Zakonom o plaćama i drugim materijalnim pravima članova upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH.

Revizori su naveli da nisu mogli potvrditi da je Agencija ispoštovala ovaj zakon, jer je propustila zaključiti ugovore sa članovima UO-a i NO-a uz saglasnost premijera Federacije BiH.

Prema planu privatizacije za 2012. godinu, Agencija je trebala prodati 11 velikih preduzeća čija vrijednost iznosi oko 420 miliona KM.

Od svega, Agencija je prodala samo 123.278 dionica preduzeća “UNIS“ d. d. Sarajevo, zaradivši 616.390 KM. Inače, bila je planirana prodaja nešto više od dva miliona i stotinu hiljada dionica ovog preduzeća, odnosno 51 posto njegovog kapitala.

U maloj privatizaciji Agencija je prodala privrednu zgradu „Kapija III“ koja je u vlasništvu Željezare „Zenica“ za 241.000 KM.

Prihodi od prodaje preduzeća nisu bili dovoljni ni za pokrivanje troškova plaća i naknada zaposlenih u Agenciji koji su iznosili oko 1,75 miliona KM.

I pored izvršenog smanjenja plaća u 2012. godini, prosječna isplaćena plaća u Agenciji iznosila je 2.461 KM, navedeno je u revizorskom izvještaju.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je objavio više tekstova o visokim plaćama i naknadama predstavnika institucija koje su imale skroman rezultat rada.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE OBJAVE

Pravna bitka za zemljište u Stanarima

„Pravni zastupnici Akcionarskog društva Rudnik nemetala „Stanari“ pokrenuli su tužbu protiv firme „EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari“ zbog 267 hektara zemljišta koje su im uzeli bez naknade. Ispod zemlje je lignit vrijedan milijarde maraka.“

Ćopić osuđen za pranje narkonovca

Srbijanski biznismen Zoran Ćopić je osuđen na pet godina zatvora zbog pranja novca na području Bosne i Hercegovine. Okružni sud u Banjoj Luci je danas nepravomoćno osudio i direktora Avio Renta, Ćopićevog preduzeća u BiH, Dragu Nižola na četiri mjeseca zatvora.

U FBiH privatizacija u zastoju

U Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) prošle godine nije prodano nijedno preduzeće. Prodani su dijelovi određenih firmi, u ukupnoj vrijednosti od 1,3 miliona maraka. Ovo su podaci iz Izvještaja o realizaciji plana privatizacije i programa rada Agencije za privatizaciju u FBiH za 2011. godinu. U Izvještaju je navedeno i upozorenje da je privatizacija u zastoju. Kao razlozi su navedeni: globalna kriza, pogoršanje pozicioniranja neprivatizovanih preduzeća, nezainteresiranost stranih ulagača i sporost u donošenju odluke o privatizaciji.

SUISSE SECRETS

#istrazioCIN