Search
Close this search box.

Nezakonitosti u poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja KS

Federalni revizori su utvrdili da je Zavod nezakonito potrošio desetine miliona KM na kupovinu medicinske i informatičke opreme te licencnih prava za druge zdravstvene institucije u Kantonu Sarajevo.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (ZZOKS) u 2015. godini nije poslovao u skladu sa zakonima i drugim propisima, zaključak je revizora Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). Oni su u svom izvještaju dali negativno mišljenje o finansijskim izvještajima Zavoda.

Broj zaposlenih u Zavodu je značajno povećan u periodu od 2010. do 2015. godine. To je, prema mišljenju revizora, posljedica slabosti internih akata prema kojima direktor za nova upošljavanja ne mora tražiti ničiju saglasnost. Tako je za pet godina, koliko je prošlo između dvije revizije, u Zavodu zaposleno 37 novih radnika.

Revizori su utvrdili i da je u maju prošle godine šef kabineta bivšeg direktora Zavoda Kenana Crnkića potpisao ugovore o zasnivanju radnog odnosa na naodređeno vrijeme sa četiri osobe. Prema nalazu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, to je nezakonito.

Crnkić je kao odgovorna osoba jedini mogao potpisivati ovu vrstu službenih dokumenata.

Aktuelni direktor Zavoda Samir Turković je Centru za istraživačko novinarstvo (CIN) odgovorio da interni postupak nije pokrenut zbog isteka rokova propisanih Zakonom o radu, ali je rekao da je „slučaj proslijeđen nadležnim organima“.

Pravilnikom o radu Zavoda definisano je da prilikom novih upošljavanja direktor ne mora donijeti odluku da u dnevnoj štampi objavi oglas o zasnivanju radnog odnosa. Ova institucije nije objavila konkurs od 2000. godine. Prema istom aktu, direktor Zavoda samostalno utvrđuje koeficijente i osnovicu za obračun plaća.

Revizori su zaključili da su plaće uposlenih u Zavodu nesrazmjerno visoke u odnosu na plaće drugih budžetskih korisnika u Kantonu Sarajevo. Tako je u 2015. godini direktor Zavoda, bez minulog rada, imao netoplaću 4.718 KM, pomoćnici direktora 2.726 KM a savjetnici direktora 2.621 KM. Revizori upozoravaju da je ovo nedopustivo jer je rad Zavoda finansiran sredstvima iz doprinosa za zdravstveno osiguranje, ali i s obzirom na postojeće stanje u zdravstvu i cjelokupnom društvu.

Revizijom je utvrđeno da je Zavod nastavio finansirati kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove iako za to nema zakonsko uporište. U periodu od 2011. do 2014. godine ova institucija je potrošila nešto više od 74 miliona KM za kupovinu medicinske i informatičke opreme te licencnih prava.

Ova vrijedna oprema je dodijeljena domovima zdravlja Kantona Sarajevo i Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i još nije evidentirana u njihovim poslovnim knjigama. „U odlukama Upravnog odbora nije navedeno da li Zavod ovim zdravstvenim ustanovama prenosi pravo korištenja ili pravo vlasništva nad navedenom opremom“, navode revizori.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.