Search
Close this search box.

Notar Dževad Omanović oslobođen optužbi zbog zastare postupka

Općinski sud u Cazinu je zbog zastare krivičnog postupka odbio optužbe protiv notara Dževada Omanovića za zloupotrebu položaja i krivotvorenje službene isprave. Na ovu presudu je moguća žalba.

Notar Dževad Omanović iz Cazina oslobođen je optužbe u prvostepenom krivičnom postupku koji je vođen pred Općinskim sudom u Cazinu. Sud je ocijenio da je došlo do zastare krivičnog postupka, pa je odbio optužnicu Tužilaštva Unsko-sanskog kantona (USK) koji se odnosi na Omanovića i dijelom na Asima Kapića. Uz to, Kapić je oslobođen optužbi da je pomogao krivotvoriti službene isprave.

Na presudu postoji mogućnost žalbe Kantonalnom sudu u Bihaću.

Optužnica je teretila notara Omanovića za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja te krivotvorenje službene isprave, a Kapića za pomaganje u izvršavanju djela.

Krivično djelo sa notarskim pečatom
Najmanje šestero notara u BiH je tokom prethodnih sedam godina osuđeno zbog nesavjesnog rada, krivotvorenja isprava i ugrožavanja sigurnosti. Dvojici je nakon presude prekinuta služba, ali te odluke još nisu pravosnažne.

Prema optužnici, notar Omanović je u ljeto 2008. godine posudio Mirsadu Adilagiću iz Cazina 15.000 eura uz kamatu od 7.500 eura i rok otplate do kraja godine. Nakon što novac nije vratio u roku, Omanović je iskoristio svoju notarsku poziciju i izradio isprave neistinitog sadržaja da bi vratio svoj novac. U tome mu je pomogao školski drug Asim Kapić.

U spornim notarskim dokumentima je pisalo da je Adilagić, zapravo, novac posudio od Kapića i to 22.500 eura, a da se dug može naplatiti kroz nekretnine vrijedne oko 700 hiljada KM koje pripadaju Adilagićevom bratu Muhamedu.

Asim Kapić je na osnovu tih dokumenata pred Općinskim sudom u Cazinu 2011. godine pokrenuo izvršni postupak prodaje Adilagićevih nekretnina kako bi dug bio naplaćen. Postupak izvršenja je zaustavljen do okončanja krivičnog postupka, koji je u međuvremenu pokrenut.

U toku istrage nisu pronađeni originalni dokumenti ni kod notara Omanovića ni kod klijenata, a vještačenje je pokazalo da potpisi u notarskoj knjizi ne pripadaju Adilagiću.

Tokom ovog procesa Ministarstvo pravde USK-a je protiv notara Omanovića pokrenulo i postupak za njegovo privremeno udaljavanje iz službe, s obzirom da propisi nalažu mogućnost suspenzije notara u slučaju krivičnog postupka. Ta mogućnost je ostavljena u cilju zaštite ugleda i časti notarske službe ili radi osiguranja interesa stranaka.

Prvostepna disciplinska komisija Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) je prihvatila taj zahtjev i u februaru 2023. donijela Odluku o suspenziji Omanovića. Odluka je ostala na snazi do sredine jula, kada je ukinuta odlukom Drugostepene disciplinske komisije Notarske komore FBiH.

Ovo znači da Omanović može nastaviti raditi do sedamdesete godine, odnosno 2025, ukoliko drugačije ne odredi drugostepeni sud u krivičnom postupku.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.