Search
Close this search box.

Od potpisanih 115 koncesionih ugovora realizirano 5 malih hidroelektrana

U sistem Javnog poduzeća Elektroprivreda Republike Srpske (RS) su priključene male hidroelektrane izgrađene na osnovu koncesionih ugovora koje im je u ranijem periodu dodijelila entitetska vlada. U sistemu su tri hidroelektrane iz Rudog: Štrpci, Sućeska 1 i 2, HE Divić je izgrađena u Kotor Varoši, a Bistrica B5-a u Kalinoviku. U prvoj polovini ove godine zajedno su proizvele struju u vrijednosti od 803.516 KM, odnosno stanovništvu su dale oko 9 gigavatsati (GWh) struje.

Prema odluci Vlade RS-a i entitetske Regulatorne komisije za energetiku (RERS), struja proizvedena obnovljivim izvorima energije će od ove godine biti otkupljivana po višoj tarifi: od 0,11 do 0,14 KM /kWh, u zavisnosti od veličine hidroelektrane. Ranije je otkupna cijena bila skoro duplo niža, što su koncesionari smatrali destimulacijom za izgradnju malih hidroelektrana.

Koncesionari, s kojima su razgovarali novinari CIN-a, ocjenjuju da će viša cijena el.energije potaknuti na veću izgradnju hidroelektrana. Dragoljub Malić, vlasnik Male hidroelektrane Divić, kaže da na ovoj hidroelektrani neće stati. Dvije su u završim fazama i za još tri ima koncesione ugovore, ali za realizaciju ima administrativnih problema. On se nada da će iduće tri godine pustiti u promet još tri hidroelektrane.

“Izvjesno je da će ti objekti postati dio energetske mreže BiH”, kaže Malić. Od spomenutih pet koje trenutno rade, hidroelektrana Divić je prva puštena u pogon.

U prošloj godini su u elektrosistemu RS-a bile četiri male hiroelektrane nezavisnih proizvođača koje su naplatile oko pola miliona maraka za oko 7 GWh struje. U 2010. i 2009. godini u sistemu su bile četiri, a godinu dana ranije tri male hidroelektrane. Njihova proizvedena snaga je u te tri godine iznosila oko 18 GWh, a naplaćeno je oko milion i po maraka.

Prema podacima iz Plana razvoja energetike RS do 2030. godine, objavljenom u augustu 2010. godine, ovaj entitet je bogat hidroenergetskim potencijalom koji nije u potpunosti iskorišten. Najznačajniji potencijal se nalazi u slivovima rijeka Drine, Vrbasa i Trebišnjice, a manji dio u slivovima Une, Sane, Bosne i Neretve.

Prema podacima Komisije za koncesije RS-a, do maja ove godine je sa 50 koncesionara potpisano 115 ugovora o koncesijama. Za izgradnju tih hidroelektrana je potrebno oko 400 miliona eura, a proizvodile bi struju od oko 1.500 gigavata, što je dovoljno za šestogodišnju opskrbu el.energijom. Uz pet malih hidroelektrana koje su u prometu još 10 ih se nalazi u fazi izgradnje.

Zbog slabe realizacije koncesionih ugovora Komisija za koncesije RS-a je predložila Vladi RS-a da raskine 36 koncesionih ugovora, od čega je do sada raskinuto šest. Komisija je pronašla da je oko 80 dodijeljenih lokacija sporno za izgradnju. Neke od lokacija su u nacionalnim parkovima, a dio njih nije uveden u prostorne ili regulacione planove, zbog čega općine nisu dale saglasnost za gradnju.

Objavljeno: 21.8.2012. godine

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.