Search
Close this search box.

Potrošeno 852.000 KM tekućih rezervi federalnog budžeta

Iz sredstava tekućih rezervi budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) u prvom kvartalu ove godine je odobreno 963.000 KM, a isplaćeno 852.300 KM, odnosno 26,5% od planiranog u ovoj godini. Prema podacima objavljenim u Izvještaju o izvršenju federalnog budžeta u spomenutom periodu, ovim novcem su se finansijski pomogle i stranačke kolege, i sufinansirale manifestacije na kojima su se pojavljivali i predstavnici federalne vlasti.

Prema podacima objavljenim u Izvještaju o izvršenju federalnog budžeta u spomenutom periodu, ovim novcem su se finansijski pomogle i stranačke kolege, i sufinansirale manifestacije na kojima su se pojavljivali i predstavnici federalne vlasti.

Prema Zakonu o izvršenju budžeta FBiH za 2012. godinu, iz sredstava tekućih rezervi se podmiruju nepredviđeni budžetski izdaci. Odobrenje daje Vlada FBiH, na prijedlog Ministarstva finansija, s tim da i premijer i njegovi zamjenici imaju određeni iznos na raspolaganju. Premijer može raspolagati sredstvima iz rezervi budžeta do iznosa od 148.000 KM, a zamjenici premijera od po 80.000 KM.

Vlada FBiH je odobrila isplatu od 894.760 KM iz sredstava tekućih rezervi, a do kraja marta ove godine je isplaćeno 804.217 KM. Uz ostale, korisnici su bili: Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH – za plaćanje poreza na nekretnine, Centar za socijalni rad Živinice, firma Krajina putevi d.o.o, Crveni križ FBiH i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike – za međunarodnu konferenciju „Od rane intervencije do resursa“. Konferencija je održana 7. i 8. februara u Konjicu. U uvodu se pojavio premijer, a poslije su govorili i ministri federalne vlade. Iz tekućih rezervi je u ovu svrhu potrošeno 25.000 KM.

Od sredstava koje ima na raspolaganju, premijer FBiH Nermin Nikšić je donio odluku o isplati 14.650 KM. Do kraja marta tekuće godine je isplaćeno 4.500 KM. Korisnici sredstava su pet privatnih osoba, sindikalna podružnica „Vranica“ i tri udruženja građana među kojima su dva iz Konjica, rodnog mjesta premijera. Fudbalski klub Klis iz Konjica je dobio 4.000 KM, a Šahovski klub Igman iz Konjica 1.000 KM. Šahovski klub je u martu ove godine imao međunarodni turnir „Konjic open 2012“ na kojem se premijer pojavio kao pokrovitelj turnira.

Zamjenik premijera Jerko Ivanković Lijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, donio je rješenje o isplati 33.800 KM iz sredstava tekućih rezervi, a do kraja marta je isplaćeno 23.600 KM. Novac je dobilo 37 fizičkih osoba kao pomoć za školovanje ili u svrhu socijalne pomoći. Među njima su najmanje četiri osobe članovi ili aktivisti Narodne stranke radom za boljitak, kojoj ministar pripada. Ekrem Divjan je na ime socijalne pomoći u martu dobio 1.500 KM. On se pred opće izbore 2010. godine pojavio na listi Stranke kao kandidat za Skupštinu Kantona Sarajevo. Nije prošao na izborima. U izjavi za CIN Divjan kaže da jeste socijalni slučaj i da pri dodjeli novca stranačka pripadnost nije odigrala ulogu. „Ne vjerujem da je to uticalo šta. (…) Jednostavno sam predao molbu i dokumentaciju i odlučio je ko je odlučio“.

Azemina Kadić, predsjednica Mladih Narodne stranke radom za boljitak općine Ilidža, je u martu dobila 1.000 KM kao pomoć u svhu plaćanja školarine. „Ja sam samo aplicirala na taj konkurs. Predala sam papire. Nema nikakve veze sa strankom“, kaže Kadić za CIN, dodavši da to nije bilo ni na čiju sugestiju iz stranke. Tvrdi da ne zna da li ministar zna da pripadaju istoj stranci:„Ja se nisam obazirala na tu činjenicu. S obzirom da sam ja student, apliciram gdje mogu. (…) Ja koliko znam, ja sam sama predala“.

Drugi zamjenik premijera, Desnica Radivojević, ministar prostornog uređenja FBiH, donio je odluku o 20.000 KM iz budžetskih rezervi i sve je i isplaćeno. Sredstva su dobile dvije fizičke osobe, Medžlis Islamske zajednice iz Banovića, Košarkaški invalidski klub Veterani iz Tuzle te dva udruženja iz Srebrenice, rodnog mjesta ovog ministra – Udruženje dijabetičara iz Srebrenice i Sportsko ribolovno društvo Mladica iz Srebrenice.

Prema Odluci o kriterijima raspodjele sredstava iz tekućih rezervi budžeta, novac se može dodijeliti samo za: nepredviđene troškove, vanredne situacije, korisnicima koji se ne mogu finansirati putem transfera postojećih budžeta ili se ne može prebaciti u narednu godinu. Da bi dobio novac iz tekućih rezervi, korisnik mora podnijeti pismeni zahtjev uz obrazloženje razloga zašto je novac potreban, hitan ili se ne može uzeti iz postojećeg budžeta, ali se moraju navesti i očekivani rezultati koji se žele postići kao i plan potrošenje.

Ured za reviziju institucija u FBiH već nekoliko godina upozorava da se budžetske rezerve ne troše u skladu sa pravilima te da se u većini slučajeva ne radi o hitnim i nepredviđenim izdacima.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN