Prikupljeno manje prihoda od indirektnih poreza u odnosu na prošlu godinu

Uprava za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini (UIO BiH) je u prvih sedam mjeseci ove godine prikupila 12 miliona KM prihoda po osnovnu indirektnih poreza manje nego u istom periodu prošle godine, saopćeno je iz te institucije.

Pod pojmom indirektni porezi podrazumijevaju se uvozne i izvozne dažbine, akcize, porez na dodanu vrijednost i svi drugi porezi zaračunati na robu i usluge, uključujući i poreze na promet i putarine.

U promatranom periodu je prikupljeno 3,289 milijardi maraka, dok je u istom periodu prošle godine po tom osnovu prikupljeno 3,301 milijarda maraka. Gledajući na mjesečnom nivou, najveći pad prihoda je bio u februaru, kada je prikupljeno 30 miliona manje i junu, kada je prikupljeno 62 miliona manje nego u istim mjesecima prošle godine.

Kako je za Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva (CIN) izjavio Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije UIO-a, pad u februaru je rezultat vremenskih nepogoda, jer su pojedini dijelovi zemlje bili blokirani a privredna aktivnost je bila niska. U junu je došlo do pada uvoza, što ukazuje na smanjenu potrošnju u zemlji.

Kovačević se nada da će do kraja godine prihodi po osnovu poreza biti veći nego lani, jer će se raditi na pojačanim aktivnostima u vezi sa prinudnim naplatama i javnim objavama dužnika po osnovu poreza. Za to će trebati politička podrška, budući da će se za to morati promijeniti zakon koji garantira tajnost podataka u vezi sa neplaćenim porezima.

U informaciji iz UIO-a BiH je navedeno da je poreznim obveznicima po osnovu povrata poreza na dodanu vrijednost (PDV) u prvih sedam mjeseci ove godine vraćeno 505 miliona KM, što je identično povratima izvršenim u istom periodu 2011. godine.

Nakon izvršenih povrata PDV-a, od početka ove godine pa do kraja jula, korisnicima su raspoređeni prihodi u iznosu od 2,780 milijardi KM. Najviše je izdvojeno za Federaciju BiH – 1,473 milijarde KM, zatim za Republiku Srpsku 784 miliona KM, dok je za finansiranje državnih institucija izdvojeno 433 miliona KM. Distriktu Brčko su doznačena 82 miliona KM.