Search
Close this search box.

BiH pred ispitom transparentnosti

BiH je jedina zemlja u regionu koja nije pokrenula proces pristupanja globalnoj inicijativi za transparentnost “Partnerstvo za otvorenu vlast“.

Bosna i Hercegovina (BiH) još uvijek nije članica „Partnerstva za otvorenu vlast“, globalne inicijative za transparentniju javnu upravu. Za sada postoji samo deklarativna saglasnost državne vlade da se pristupi ovoj inicijativi.

“Partnerstvo za otvorenu vlast” pokrenuto je 2011. godine na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku. Za sada su 64 države postale članice, a broj novih je u porastu svake godine. BiH, kao jedina država u regionu, nije članica Partnerstva.

Da bi država postala članicom, mora prihvatiti Deklaraciju o otvorenoj vlasti, donijeti nacionalni akcioni plan te se obavezati na nezavisno izvještavanje o napretku u provedbi mjera akcionog plana.

”Morate znati da smo mi mlada demokratija i da mnogi građani nisu zainteresirani za mnoge dijelove funkcioniranja vlasti”, rekao je Marinko Čavara, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, na današnjoj konferenciji održanoj u Sarajevu.

“Potpisivanjem ove inicijative naša zemlja će ući u krug zemalja koje poštuju pravo građana na informacije i koje su otvorene za konsultacije sa građanima u procesu donošenja javnih politika”, izjavila je novinarima CIN-a Dobrila Govedarica, izvršna direktorica Fonda otvoreno društvo BiH.

Vijeće ministara BiH je na sjednici održanoj prije nekoliko dana podržalo ovu inicijativu i zadužilo Ministarstvo pravde BiH da poduzme potrebne aktivnosti za pristupanje inicijativi.

Maja Branković iz Transparency International BiH je izjavila da je BiH jedina zemlja u regionu koja još uvijek nije potpisala ovu inicijativu. “ Nadam se da neće sve ostati na deklarativnoj podršci”, kaže Branković.

Današnja konferencija o partnerstvu za otvorenu vlast okupila je predstavnike: vlasti, javnih institucija, civilnog društva, medija i međunarodne zajednice u BiH. Organizatori današnje konferencije su: Transparency International BiH, Fondacija CPI, Centar za društvena istraživanja „Analitika“ i Centar za istraživačko novinarstvo – u partnerstvu sa Fondom otvoreno društvo BiH.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN