Kaplan neće biti krivično gonjen

Iako je primao naknadu za smještaj u gradu u kojem ima vlastiti stan, federalni ministar Salmir Kaplan neće biti krivično gonjen. Postupao je po zakonu.

Federalni ministar kulture i sporta Salmir Kaplan kupio je stan u Sarajevu prije pet godina. Istovremeno, svakog mjeseca je iz budžeta primao naknadu za smještaj u ovom gradu. (Foto: CIN)

Nema osnova za krivično gonjenje federalnog ministra Salmira Kaplana, jer je postupao prema postojećem Zakonu i pravilima, priopćilo je Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu. Protiv Kaplana je podnesena krivična prijava zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, jer je koristio naknadu za smještaj u gradu u kojem posjeduje stan.

Tužilaštvo je provjerilo navode iz prijave i utvrdilo da je Komisija nadležna za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade postupala u skladu sa važećim propisima.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) objavio je tekst da je Kaplan, ministar kulture i sporta u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), primao naknadu od 600 KM za smještaj u Sarajevu, iako u tom gradu posjeduje stan. Za četiri godine po tom je osnovu Kaplanu iz Budžeta FBiH isplaćeno 24.900 KM.

Naknada za smještaj u vlastitom stanu

Pravo na naknadu za smještaj imaju ministri koji stanuju 70 kilometara dalje od Sarajeva i Mostara, u kojima su smještena federalna ministarstva. CIN je utvrdio da osim Kaplana još trojica federalnih ministara primaju ovu naknadu iako imaju vlastite stanove u gradu u kojem rade. To su ministar nauke i obrazovanja Damir Mašić, ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj, te Sanjin Halimović, ministar razvoja, poduzetništva i obrta.

Nekoliko dana nakon što je CIN objavio istraživanje, politička partija „Naša stranka“ podnijela je krivičnu prijavu protiv Kaplana, zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj i oštetio budžet Federacije BiH kako bi si pribavio materijalnu korist.

Podnesena krivična prijava protiv Salmira Kaplana

“Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, Uredba o naknadama koje pripadaju članovima Vlade i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće i Poslovnik o radu Komisije, osim dokaza o prebivalištu ne zahtijevaju bilo kakav drugi dokaz potreban za ostvarenje prava na isplatu sredstava za odvojeni život i smještaj”, navodi se u saopćenju Kantonalnog tužilaštva Sarajevo.