Search
Close this search box.

Naređene izmjene Pravilnika o registraciji vozila

Inspektori su naredili Ministarstvu komunikacija i transporta BiH da izmijeni novi Pravilnik o registraciji vozila koji je ministar Vojin Mitrović donio ne poštujući zakone i procedure, o čemu je CIN ranije pisao.

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (BiH) će u narednih 90 dana morati uskladiti Pravilnik o registraciji vozila koji je ministar Vojin Mitrović donio ne poštujući zakone i procedure.

Inspektori Upravnog inspektorata Ministarstva pravde BiH su tokom inspekcijskog nadzora utvrdili da Pravilnik nije usklađen sa Zakonom o upravi zbog čega je Mitrovićevom ministarstvu naređeno da ga izmijeni.

Pravilnikom je određeno da Ministarstvo poslove nabavke naljepnica koje označavaju rok važenja registracije može ustupiti privatnoj firmi ili stručnoj instituciji. Također, prema novim pravilima, naljepnice koštaju devet maraka, skoro duplo više nego do sada, o čemu je Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) pisao u augustu 2022. godine.

Državni ministar potpisao skuplju registraciju u korist privatnika
Milioni maraka od naplate naljepnica za registraciju vozila ubuduće bi umjesto u budžet BiH mogli ići u kase privatnika. Tako je određeno novim pravilnikom koji je bez konsultacija i odobrenja donio državni ministar prometa i komunikacija.

Sredstva od naplate naljepnica vozači su do sada uplaćivali u budžet BiH, a novim pravilnikom je određeno da bi ih trebali uplaćivati privatnoj firmi s kojom Ministarstvo sklopi ugovor. Ta firma bi od vozača godišnje mogla naplaćivati najmanje deset miliona maraka.

U rješenju upravnog inspektora je navedeno da se javna ovlaštenja mogu prenositi samo zakonom, a ne i podzakonskim aktima kao što je Pravilnik o registraciji vozila.

„Prenošenje javnih ovlaštenja može se izvršiti isključivo odredbama zakona koji će eksplicitno navesti koja javna ovlaštenja i u kojem obimu se povjeravaju na vršenje institucijama sa javnim ovlaštenjima. Dakle, upravni i stručni poslovi iz nadležnosti organa uprave se mogu povjeriti drugim pravnim licima samo zakonom koji donosi Parlamentarna skupština BiH.“

Upravni inspektorat Ministarstva pravde BiH je pravnu utemeljenost novog Pravilnika o registraciji vozila ispitao na inicijativu zamjenika ministra komunikacija i transporta Nedžada Brankovića.

Ranije je Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, koja je nadležna za nabavku naljepnica, upozoravala Ministarstvo na nezakonitosti novog pravilnika, ali Ministarstvo nije reagovalo. Zanemareno je i mišljenje drugih nadležnih organa: Vanjskotrgovinske komore BiH, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Također, inspektori navode da Pravilnik o registraciji vozila nije dostavljen ni Direkciji za evropske integracije iako je Ministarstvo to moralo uraditi.

Transparency International (TI) u BiH je sredinom septembra 2022. godine podnio krivičnu prijavu protiv ministra Mitrovića. TIBiH smatra da je ministar Mitrović zloupotrijebio položaj i ovlaštenja kada je donio novi Pravilnik o registraciji vozila ne poštujući zakone i utvrđene procedure.

Krivična prijava protiv ministra Mitrovića
Transparency International u BiH je podnio krivičnu prijavu protiv ministra transporta i komunikacija BiH Vojina Mitrovića zbog nezakonitog donošenja novog Pravilnika o registraciji vozila. Prema Pravilniku bi milioni maraka od naplate naljepnica za registraciju vozila, umjesto u budžet, mogli ići privatnicima, o čemu je CIN pisao prošlog mjeseca.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.