Search
Close this search box.

Nezavidan položaj novinara u BiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava u BiH zabrinuta zbog uznemiravanja i zastrašivanja novinara.

Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (BiH) objavila je da su domaći novinari tokom prethodnih pet godina napadnuti 266 puta. Ne zna se tačno koliko napada je procesuirano jer ne vode sva tužilaštva evidenciju o profesiji napadnutih osoba. Za sada se zna da su u kantonalnim tužilaštvima u Sarajevu i Mostaru oformljena dva, odnosno četiri predmeta, dok Okružno javno tužilaštvo Banja Luka ima devet predmeta, a Okružno javno tužilaštvo Bijeljina jedan slučaj prijetnji novinarima.

Ovi podaci su objavljeni u specijalnom Izvještaju o položaju i slučajevima prijetnji novinarima u BiH, a ombudsmenka Jasminka Džumhur je izrazila zabrinutost zbog nasilja nad novinarima, njihovog uznemiravanja i zastrašivanja.

„Napadi na novinare predstavljaju napade na demokraciju“ rekla Džumhur.

U Izvještaju se nalaze podaci prikupljeni od novinara, medijskih kuća, nevladinih organizacija, predstavnika akademske zajednice i institucija koje su nadležne za oblast medijskih sloboda. Podaci se odnose na period od 2012. do 2017. ali su u obzir uzeti i neke raniji slučajevi, koji u vrijeme izrade Izvještaja još nisu bili riješeni.

Prilikom predstavljanja Izvještaja, ombudsmeni su izrazili zabrinutost i zbog činjenice da mnogi novinari rade na osnovu povremenih ugovora o radu ili volonterski i nemaju mogućnost sindikalnog organizovanja, što direktno utiče na kvalitet medijskog izvještavanja.

„Ako nemate kvalitetne novinare da kvalitetno izvještavaju, onda često se pojavljuju situacije da imate dezinformacije, da se podižu tužbe za klevetu i tako dalje“, rekla je Džumhur, napominjući da to otvara pitanje ispunjava li svaka medijska kuća uvjete za bavljenje poslom.

CIN je, uz Balkansku mrežu istraživačkog novinarstva (BIRN), magazin „Buka“ i Mediacentar Sarajeva, u ovom Izvještaju spomenut kao pozitivan primjer dobre prakse i medijskog integriteta, odnosno kao organizacija koja štiti i promovira vrijednost javne službe u novinarstvu.

Prema podacima Linije za pomoć novinarima, godišnje se u prosjeku podnese 100 tužbi za klevetu, a prema podacima Udruženja „BH novinari“ trenutno su aktivna 173 slučajeva koja se odnose na klevetu. Sudovi su do sada dosuđivali naknade štete u iznosima od 500 do 20.000 KM.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN