Podmićivanje široko rasprostranjeno, suštinski problem politička korupcija

U okviru konferencije je predstavljeno sveobuhvatno regionalno istraživanje za zemlje Zapadnog Balkana i Turske o stavovima građana o problemu korupcije

U Sarajevu je održana konferencija pod nazivom “Civilno društvo za odgovornu vlast” u organizaciji Southeast Europe Leadership for Development and Integrity (SELDI) u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo (CIN) i lokalnim partnerskim organizacijama, a uz podršku DG NEAR i Civil Society Facility (CSF) Europske Unije (EU).

U okviru konferencije je predstavljeno sveobuhvatno regionalno istraživanje, provedeno u 8 zemalja Zapadnog Balkana i Turske, o stavovima građana o problemu korupcije, koje je izradio SELDI, koristeći metodologiju 2016 Corruption Monitoring System.

Istraživanje pokazuje zabrinjavajuće trendove porasta percipiranog stepena korupcije u zemljama širom regiona, a posebno je negativan trend naglašen u Bosni i Hercegovini. Građani identifukuju političke lidere kao najkorumpiraniju kategoriju, odmah zatim nosioce izvršne vlasti – ministre.

Korupcijski pritisak na građane, odnosno iznuđivanje mita je u porastu u odnosu na prethodna istraživanja, pri čemu je 33%  građana bilo u poziciji da se od njih traži da izvrše podmićivanje javnih sužbenika (grafikon 2).

Korupcijski pritisak je osnovni indikator ne samo korupcije u javnoj upravi, već i indikator prisustva koruptivnog okruženja u zemlji. Indikativno je da polovina ispitanika ne vjeruje da je moguće napraviti značajnije iskorake na polju suzbijanja korupcije.

Uz učešće predstavnika organizacija civilnog društva, akademske zajednice, te državnih institucija, jedan od najznačajnijih zaključaka konferencije je da prioretan pravac djelovanja mora biti usmjeren na borbu protiv političke korupcije. U tom smislu pravosudne institucije moraju biti osposobljene u smislu osiguravanja nezavisnosti i odgovarajućih kapaciteta, da se primarno suoče sa procesuiranjem političke korupcije. Uočeni negativni korupcijski trendovi prijete, da ukoliko se ne zaustave, ozbiljno destabiliziraju institucije i funkcionisanje države.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE OBJAVE

Policijska korupcija miriše na janjetinu

Policajac Elvedin Džigum iz Bosanskog Petrovca je godinama uzimao novac od vozača kamiona kako bi im opraštao saobraćajne prekršaje. Policijski komesar i komandiri su to znali, ali umjesto da ga kazne, oni su ga štitili.

Inspektori UIOBIH Jelena Majstorović, Radenko Popović Pop, Vladimir Puzić i Stevo Savić
Šefica i njeni „crnokošuljaši“ za iznude

Pojedini inspektori Uprave za indirektno oporezivanje BiH reketiraju trgovce, koristeći se uhodanim načinom rada − traže novac kako ne bi kontrolisali njihovo poslovanje. Onima koji odbiju dati mito, nezakonito oduzimaju robu.

SUISSE SECRETS

#istrazioCIN