Tag: privatizacija

Pravna bitka za zemljište u Stanarima

„Pravni zastupnici Akcionarskog društva Rudnik nemetala „Stanari“ pokrenuli su tužbu protiv firme „EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari“ zbog 267 hektara zemljišta koje su im uzeli bez naknade. Ispod zemlje je lignit vrijedan milijarde maraka.“

Neopravdane naknade u Agenciji za privatizaciju FBiH

Agencija za privatizaciju FBiH je u 2012. godini bez ugovora isplatila oko 220.000 KM članovima Upravnog i Nadzornog odbora.

Nedodirljiva elita u organizovanom kriminalu

Sheelagh Brady, bivša uposlenica Jedinice za analitičke poslove Policijske misije Evropske unije u BiH, danas je u Sarajevu prezentirala rezultate istraživanja tokom kojeg je...

Ćopić osuđen za pranje narkonovca

Srbijanski biznismen Zoran Ćopić je osuđen na pet godina zatvora zbog pranja novca na području Bosne i Hercegovine. Okružni sud u Banjoj Luci je danas nepravomoćno osudio i direktora Avio Renta, Ćopićevog preduzeća u BiH, Dragu Nižola na četiri mjeseca zatvora.

U FBiH privatizacija u zastoju

U Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) prošle godine nije prodano nijedno preduzeće. Prodani su dijelovi određenih firmi, u ukupnoj vrijednosti od 1,3 miliona maraka. Ovo su podaci iz Izvještaja o realizaciji plana privatizacije i programa rada Agencije za privatizaciju u FBiH za 2011. godinu. U Izvještaju je navedeno i upozorenje da je privatizacija u zastoju. Kao razlozi su navedeni: globalna kriza, pogoršanje pozicioniranja neprivatizovanih preduzeća, nezainteresiranost stranih ulagača i sporost u donošenju odluke o privatizaciji.

Vlada RS-a izgubila priliku da naplati 128 miliona maraka u stečajnim...

Vlada Republike Srpske (RS) nije naplatila 128 miliona KM svojih potraživanja koje je imala u firmama koje su u periodu od početka 2008. do sredine 2011. godine otišle pod stečaj.

Izabran odbor za kontrolu stečajnog upravnika firme Granit

U stečajnom postupku nad firmom Granit iz Jablanice koji se vodi na Općinskom sudu u Sarajevu izabran je Odbor povjerilaca od pet članova. Odbor ima zakonsko pravo i obavezu da kontroliše i podržava rad stečajnog upravnika te da, prema potrebi, od njega traži izvještaje.

Stečaj Granita: povjerioci napuštali ročište

Neki od povjerilaca su naveli da će tražiti izuzeće stečajnog upravnika.

Tužilaštvo nastavilo ispitivati Zorana Ćopića

Specijalno tužilaštvo RS-a je ispitivalo Zorana Ćopića, optuženog za pranje novca, o novčanim transakcijama koje su njegove firme imale sa off-shore firmama Darka Šarića.

Milioni od koncesionih naknada ostaju privatnicima

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona već godinama privatnim firmama ne naplaćuje koncesionu naknadu za eksploataciju kamena i ruda. Najmanje 53 firme eksploatišu prirodna dobra u ovom kantonu, a naknadu plaća samo jedna.

Usvojen Zakon o reviziji privatizacije u Federaciji BiH

Zakonom se predviđa uspostava agancije koja će imati ovlasti da revidira ugovore o privatizaciji preduzeća i banaka, uključujući i one koji su postignuti prije rata u BiH.

Nastavak suđenja Zoranu Ćopiću: Prikrivanje porijekla Šarićevog novca

U nastavku suđenja Zoranu Ćopiću Tužilaštvo je prezentovalo presretnute snimke u kojima se ovaj srbijanski biznismen dogovara sa saradnicima narkobosa Darka Šarića o prikrivanju porijekla Šarićevog novca.