Život poslije silovanja

Najmanje 61 dijete u BiH je rođeno nakon silovanja u ratu i većina ih ne zna istinu o svom porijeklu

Advokat uhvaćen u zamku

Advokat iz Kaknja priznaje je da je uzeo 5.000 KM od klijenta koji ga je tajno snimio dok govori da je novac korišten kako bi podmitio sudiju.

Strah od osvete nasuprot svjedočanstvu o stradanju

Da li su sudije državnog suda napravile propust kada su na suđenju otvorenom za javnost dopustili da se pročitaju imena žena silovanih tokom rata u Foči? Dok europski posmatrači i udruženja za zaštitu žrtava izražavaju zabrinutost, predstavnici suda tvrde da su reagovali u interesu javnosti.

Izgubljeni ratni zločinci

Međunarodni Krivični sud za bivšu Jugoslaviju je 1993. godine osnovan u Hagu, a deset godina nakon toga državni sud Bosne i Hercegovine je uspostavio poseban odjel koji se bavi preostalim slučajevima ratnih zločina. Međutim, krajem devedesetih najmanje šestorici, a možda i više optuženih ratnih zločinaca sa Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, suđeno je na […]

Sud BiH: Potraga za 43 miliona eura

Očekuje se da će bh. predstavnici na velikoj donatorskoj konferenciji u Briselu zatražiti 43 miliona eura za nastavak rada Vijeća za ratne zločine. Međutim, neki od većih donatora traže da se osiguraju sredstva za rad Suda samo do sredine 2007. godine, a da se bh. vlasti obavežu da u međuvremenu sačine strategiju za reformu neučinkovitog bh. pravosuđa.

Bez dobre odbrane ostaje sumnja u pravednost suđenja osumnjičenima za ratne zločine u BiH

Dok se Vijeće za ratne zločine pri Sudu BiH priprema za procesuiranje optuženih za ratne zločine, advokati dodijeljeni optuženima tvrde da se od početka nalaze u podređenom položaju. Advokati se žale da su ograničeni u radu nedostatkom resursa, lošim platama i sudskim propisima i tvrde da će ovakva situacija odbiti mnoge od njihovih kolega. Za Vijeće koje još nije steklo povjerenje javnosti, ovi problemi otvaraju pitanje mogućnosti održavanja poštenih suđenja.

Međunarodni pravnici napuštaju Sud BiH

Manje od pet mjeseci nakon što je imenovan na funkciju međunarod-nog sudije pri Vijeću za ratne zločine Suda BiH, britanski pravnik Paul Richard Garlick zbog profesionalnih razloga podnio je ostavku.

Nedostatak saradnje ugrožava suđenja za ratne zločine

Ukoliko se Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija i Crna Gora ne usaglase oko sporazuma o izručivanju i suradnji u vezi sa ratnim zločinima, novi Sud BiH bi mogao na kraju suditi samo Bošnjacima. Da li će pravda biti zadovoljena ukoliko se ne riješi pitanje regionalne saradnje?

Krivi dok se ne dokaže suprotno

Za mnoge, nedavno rekonstru-isana zgrada Suda BiH služi za primjer novih standarda u sudstvu. Međutim, mnogobrojni Srbi ovu zgradu pamte kao bivši Bošnjački vojni sud. Oni tvrde da im je tamo suđeno i da su podvrgavani torturi, te da bivši zvaničnici vojnih sudova sada rade u reformisanom sistemu državnog suda.