Tag: transparency international

Navrat-nanos skrpljen pravni sistem

Pravda je najčešća žrtva neefikasnosti sudskog sistema u BiH, jer veliki broj predmeta ostaje neriješen zbog mnogobrojnih nivoa sudske vlasti i nejasnih nadležnosti.

Građani smatraju da nema napretka u borbi protiv korupcije

Najnovije ispitivanje javnog mnijenja pokazuje da građani smatraju nevladine organizacije manje korumpiranim u poređenju sa institucijama vlasti, ali da razlika u percepciji nije prevelika.

Namještanja tendera: mali rizik, veliki profit

Kazne za kršenje Zakona o javnim nabavkama su zanemarive, a moglo bi i da ih nema, jer je do sada samo jedna organizacija novčano kažnjena.

Do ugovora uz pomoć prijatelja

Tri godine nakon usvajana Zakona o javnim nabavkama, natječaji se i dalje 'kroje' po mjeri određenih ponuđača, a za svoje usluge članovi tenderskih komisija...

Korupcija u policiji – između istine i predrasuda

Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da javnost smatra policiju veoma podložnom korupciji. Ali ni građani ne koriste dovoljno sistem koji je policija uspostavila kako bi zaustavila korupciju u svojim redovima.

Reforma javnih nabavki sporo teče

Poreski obveznici predugo čekaju i plaćaju preveliku cijenu za rekonstrukcija puteva, škola i druge velike javne radove.

Petorka pobijedila na izborima i pored optužbi

Glasači su u oktobru odbacili sumnje o korupciji i zloupotrebi položaja u Srednjobosanskom kantonu i izabrali pet od devet kandidata imenovanih u prijavi Finansijske policije Federacije BiH

Kandidati pod sjenkom sumnje

Vodstvo političkih partija ne vidi nikakav problem u tome da su neki kandidati pod sumnjom za korupciju. Na glasačima je da odluče koga žele, a na sudovima da utvrde utemeljenost navoda protiv kandidata.

Prijave za korupciju nisu prepreka za političku ili državnu karijeru

Iako je još prije tri godine Finansijska policija FBiH podnijela izvještaj o široko rasprostranjenoj korupciji u Srednjobosanskom kantonu, za šta je okrivila 21 zvaničnika, ništa epohalno nije se desilo, a njih devet ponovo su kandidati na predstojećim izborima.

Zatrpano predmetima, tužilaštvo ne rješava slučajeve korupcije kantonalnih vlasti

Preopterećeno tužilaštvo kaže da njihovih 10 tužilaca nije stizalo da se bavi izvještajem Finansijske policije FBiH iz 2003. zato što imaju 6.000 neriješenih predmeta.

Uobičajena praksa: kupovina ispita i upisa na fakultet

Istraživanja i ankete pokazuju da većina studenata fakultete vidi kao mjesta gdje su čast i poštenje na zadnjem mjestu. Dok studenti kupuju ispite, profesori u trci za novcem rade po dva ili više poslova. Neobjašnjivo mirenje sa situacijom i zid šutnje mogu zaustaviti pozitivne promjene koje mnogi priželjkuju.

Kada doktori urade pravu stvar

Unatoč rastućem etičkom kolapsu u medicinskoj praksi i izostanku pomoći vlasti, još uvijek postoje doktori koji se bore za pacijente.