Search
Close this search box.

Građani smatraju da nema napretka u borbi protiv korupcije

Najnovije ispitivanje javnog mnijenja pokazuje da građani smatraju nevladine organizacije manje korumpiranim u poređenju sa institucijama vlasti, ali da razlika u percepciji nije prevelika.
Izvor: CIN/Prism Research

Više od 65 posto građana smatra da se nivo korupcije u Bosni i Hercegovini (BiH) nije smanjio, nego se čak i povećao u posljednjih godinu dana.

Korupcija je, prema klasičnoj definiciji, zloupotreba javnih ovlasti u privatne svrhe.

Blizu 42 posto ispitanika smatra da je nivo korupcije veći u ovoj nego u prethodnoj godini, pokazalo je ispitivanje javnog mnijenja koje je za potrebe Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva u maju 2008. godine provela agencija Prism Research na uzorku od 478 punoljetnih građana BiH. Više od 26 posto ispitanika smatra da je nivo korupcije ostao na istom nivou kao i prethodne godine, dok blizu 14 posto građana smatra da se nivo korupcije smanjio. Ispitivanje je provedeno metodom telefonskog intervjua, a greška uzorka iznosi oko 5 posto.

Prema rezultatima ispitivanja blizu 82 posto građana smatra da je korupcija u BiH ‘vrlo ozbiljan’ problem. Razlika u stavovima ispitanika u oba entiteta iznosi svega tri posto. Manje od 0,5 posto građana smatra da korupcija ‘nije ozbiljan problem.’

Ispitanici su različite nivoe vlasti ocijenili najkorumpiranijim, a nevladine organizacije najmanje korumpiranim dijelom bh. društva. Na skali od jedan do četiri, gdje četiri predstavlja najviši nivo korupcije, udruženja građana i nevladine organizacije su dobile ocjenu 2,7, dok je vlast na državnom nivou ocijenjena sa 3,6.

Više od 54 posto ispitanika smatra da je Vlada Federacije BiH vrlo korumpirana, dok njih blizu 48 posto to isto kaže za Vladu Republike Srpske. Više od polovine građana smatra da je Vijeće ministara BiH vrlo korumpirano. Da je Vladu Distrikta Brčko vrlo korumpirana misli više od 30 posto ispitanika.

Građani smatraju da su tužilaštva korumpiranija od policije, a državne kompanije korumpiranije od privatnih. Polovina ispitanika smatra da je zdravstvo vrlo korumpirano. Više od 33 posto ispitanika smatra da su vrlo korumpirane i međunarodne organizacije, uključujući Ured visokog predstavnika u BiH (OHR), Policijsku misiju Europske unije u BiH (EUPM) i Organizaciju za sigurnost i saradnju (OSCE).

Da je vojska vrlo korumpirana smatra 23 posto građana.

Ispitivanje javnog mnijenja je pokazalo da bh. građani, bez obzira na dob, korupciju vide kao ozbiljan problem.

‘Rasprostranjena je u svim mogućim oblastima’, kaže Srđan Blagovčanin, portparol organizacije Transparency International (TI) BiH. ‘Sa njom se podjednako suočavaju i mladi i stari.’

Momir Dejanović, predsjednik Centra za humanu politiku, nevladine organizacije iz Doboja, kaže da rezultati ispitivanja javnog mnijenja jasno pokazuju da je korupcija u velikoj mjeri prisutna, te da se ne čini ništa kako bi se ona suzbila.

‘Korupcija je najozbiljniji problem u BiH’, kaže Dejanović. Prema njegovim riječima korupcija je sveprisutna u bh. društvu jer političari i pravosuđe ignorišu taj problem.

‘Vladajućim političkim strukturama nije interes da se suoče sa korupcijom, jer su dio tog problema“, kaže Dejanović.

Stav građana da je bh. društvo korumpirano zasnovan je na njihovom ličnom iskustvu, kaže Dejanović. Dio njih je morao dati mito nekom državnom službeniku da bi ostvario svoja prava. Ostali su to čuli od drugih.

Blagovčanin kaže: ‘Brže možete ostvariti svoja prava korupcijom, nego poštivanjem zakonskih normi.’

Prema rezultatima istraživanja TI-a iz 2007. godine BiH je i dalje jedna od najkorumpiranijih zemalja u Europi, i takav trend se nastavlja. Najnovije procjene govore da se u BiH godišnje pronevjeri oko 1,5 milijardi KM, kaže Blagovčanin.

Dejanović kaže da je sistemska borba protiv kriminala i korupcije jedino rješenje. Prema njegovim riječima, potrebno je stvoriti nezavisno i efikasno pravosuđe, jer se postojeće nije pokazalo efikasnim u rješavanju ovog problema. Kaže da su potrebne i druge institucije koje bi se suprotstavile kriminalnim političkim strukturama.

Blagovčanin poziva građane da se aktivno uključe u borbu protiv korupcije. ‘Svaki slučaj korupcije treba prijaviti nadležnim institucijama’, kaže on.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE PRIČE

SUISSE SECRETS

#istražioCIN