Search
Close this search box.

Usvojeni zakoni za pomoć nastradalima od poplave

Usvojeni su Zakoni s kojima će se olakšati pružanje pomoći nastradalima od poplave u FBiH. Do konkretne primjene trebat će još najmanje mjesec dana.

Osnovat će se Fond za pomoć nastradalima od nedavnih poplava u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH). To je omogućeno Zakonom kojeg su usvojili poslanici oba doma Federalnog Parlamenta. Zakon je predvidio da se Fond financira iz budžeta sa svih nivoa vlasti u FBiH, na osnovu donacija, grantova i pozajmica i slično.

Zakonom je predviđeno da Fondom upravlja Upravni odbor kojeg će sačinjavati federalni premijer i pet federalnih ministara, koji nemaju pravo na nadoknadu za svoj rad. U cilju usmjeravanja sredstava i pravilne raspodjele tih sredstava, osnovat će se Savjet Fonda, kojeg će činiti federalni i šest premijera kantona u kojima su se poplave dogodile, predsjednik Udruženja poslodavaca FBIH, predsjednik Saveza samostalnih sindikata FBIH, predsjedavajući oba doma federalnog parlamenta, dva predstavnika Saveza općina i gradova FBIH te predstavnik nevladine organizacije kojeg odredi Predstavnički dom FBIH.

Sa prikupljenim sredstvima će se finansirati izgradnja uništenih javnih, privrednih i stambenih objekata, uređenje vodotoka, sanacija klizišta, te platiti troškovi stanovanja osoba koje su morale napustiti svoje domove, pružiti pomoć stradaloj poljoprivredi i stočarstvu kao i drugi projekti.

Formiranje Fonda će uslijedit nakon što se Zakon objavi u Službenim novinama FBIH a potom i izvrši njegova registracija. Predstavnici stranke Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ BiH) su bili protiv formiranja Fonda jer su mišljenja da će Fond biti zloupotrijebljen za zapošljavanje rodbine i prijatelja iz vladajućih političkih partija. Oni smatraju da je dovoljno da se sa žiroračuna dijeli pomoć stradalima uz nadzor nad potrošnjom novca, ali taj prijedlog nije podržan.

Federalni parlament je usvojio i Zakon o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona, gradova i općina na područjima koje su pogođene poplavama prije mjesec i pol dana. Zakon je predvidio mogućnost da se bez naknade ustupi građevinsko zemljište porodicama ili privrednim subjektima koji su zbog klizišta ostali bez svoje imovine.

Sticanje prava vlasništva u skladu sa ovim zakonom imat će svi kojima je prirodnom nesrećom trajno onemogućeno korištenje stambenog ili poslovnog prostora, uz uslov da nemaju u vlasništvu drugu nekretninu iste namjene. Postupak javnog konkursa će propisati ministar pravde FBiH.

Federalni parlament je usvojio i Zakon o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom. Tim zakonom su predviđene mogućnosti da za ovu namjenu općine i kantone iskoriste novac koji se prikuplja od različitih naknada, kao što su naknade za izgradnju skloništa, korištenje i unapređenje šuma, zaštitu okoliša, te od drugih naknada i taksi.

Također, predviđeno je da se iz neto plaće svih zaposlenih u organima vlasti Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba čiji je osnivač Federacija, kanton ili jedinica lokalne samouprave, izdvaja po jedna dnevna zarada iz mjesečne neto plaće u narednih šest mjeseci. Sredstva će biti preusmjerena za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće i obnovu. Ovaj novac se neće izdvajati ukoliko uposlenik pisanim putem obavijesti poslodavca da to ne želi.

Istim Zakonom je predviđeno i da se iz plaća svih drugih uposlenika u FBiH izdvaja po jedan posto od neto plaće u periodu od šest mjeseci u istu svrhu, a novac se neće izdvajati ukoliko radnik obavijesti poslodavca to ne želi.

Ovako prikupljen novac u periodu od godinu dana će služiti za projekte obnove i sanacije.

Federalni Ministar pravde Zoran Mikulić je rekao da će biti potrebno najmanje mjesec dana nakon objave zakona u Službenim novinama da novac iz Fonda za pomoć postane dostupan nastradalima.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.