Bosna i Hercegovina ne uspijeva u borbi protiv korupcije

Prema Izvještaju Global Integritya, BiH ne pokazuje napredak.

U Bosni i Hercegovini korupcija je veoma raširena, a antikorupcijska agencija još nije operativna, pokazuje izvještaj Global Integrity Network (GI)za 2011. godinu. GI je nevladina organizacija koja se bavi praćenjem upravljanja i trendovima korupcije u svijetu.

U izvještaju se navodi da su u BiH najveći problem snažan politički utjecaj na antikorupcijske agencije i nedostatak resursa. U odnosu na izvještaj iz 2009. godine, uspjesi u borbi protiv korupcije nisu postignuti. Prema procjenama GI-a, situacija je još lošija i nema napretka na terenu.

Iako u BiH postoji agencija za borbu protiv korupcije, nije operativna zbog nedostatka sredstava i osoblja. BiH je jedina zemlja u regionu koja nema funkcionalnu antikorupcijsku agenciju. Državno pravosuđe i provedbe zakona nisu neovisni od političkog utjecaja, bez obzira na podršku međunarodnih institucija u proteklih deset godina.

Sa više od 2 miliona zaostalih sudskih predmeta tužitelji izbjegavaju raditi na slučajevima korupcije u koje su uključeni visoki dužnosnici. Na pravosuđe se vrši stalni pritisak a ne postoje ni učinkoviti kanali za borbu protiv korupcije.

U izvještaju se analiziraju mehanizmi odgovornosti i transparentnost mjera koje se primjenjuju u svakoj od 32 zemlje koje su uvrštene u analizu. Naglašavaju se nedostaci u sustavu koji su posebno osjetljivi na korupciju, kao što su vladina odgovornost i transparentnost, uključujući i sukobe interesa, propise, slobodu štampe i odgovornosti za provedbu zakona.

Nakon desetljeća rada i ogromne količine podataka prikupljenih u svrhu borbe protiv korupcije u svijetu, GI je danas bio domaćin rasprave o prednostima i manama objavljivanja njihovog izvještaja, o metodologiji rada te o platformi „Indaba“ koja će usmjeravati ljude kako prikupljati materijale i objavljivati informacije.

Izvještaj Global Integritya djelo je više od 100 novinara i istraživača GI-a i saradnje sa više od 1300 saradnika i partnera širom svijeta. Među njima je i Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva.

 

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

RELATED STORIES

SUISSE SECRETS

#investigatedbyCIN