Usvojen Zakon o reviziji privatizacije u Federaciji BiH

Zakonom se predviđa uspostava agancije koja će imati ovlasti da revidira ugovore o privatizaciji preduzeća i banaka, uključujući i one koji su postignuti prije rata u BiH.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Federacije BiH jučer je usvojio Zakon o reviziji privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka.

Zakonom se predviđa uspostava agancije za reviziju privatizacije koja će imati ovlasti da istraži postupak privatizacije i provođenje privatizacijskih ugovora, od početka procesa prenosa državnog vlasništva u privatno. To znači da će agancija moći da revidira i predratnu privatizaciju na području FBiH.

Zadatak agencije je da radi izmjene i poništavanja ugovora o privatizaciji pokreće upravne postupke te upravne i parnične sporove. Zakonom je propisano i to da će sva imovina za koju sud utvrdi da je stečana nezakonito biti dodijeljena Vladi FBiH na upravljenje.

Isti zakon je 2. aprila usvojen i u Domu naroda FBiH, a pošto ga je potvrdio i Predstavnički dom, on će stupiti na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je prošle godine objavio priče o bivšim državnim preduzećima koja su novi vlasnici nakon privatizacije planski zaduživali kako bi ih doveli do stečaja. Stečajni postupci obično završavaju prodajom najvrednijih nekretnina za sitne pare, nakon čaga preduzeća budu ugašena a radnici ostaju bez posla, zarađenih plaća i zdravstvenog osiguranja.

Readers’ support helps CIN reveal corruption and organized crime.
Your donation supports investigative journalism as a public good.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

RELATED STORIES

SUISSE SECRETS

#investigatedbyCIN