Search
Close this search box.

Tomić protiv Tomića

Bivši direktor NTF Ploče Josip Tomić pred sudom u Metkoviću se dogovorio sam sa sobom da naplati odštetu od 67.000 KM.
Foto: CIN

Bivši prvi čovjek Naftnih Terminala Federacije u Pločama (NTF) Josip Tomić naplatio je od ove kompanije više od 67.000 KM, tako što se u nesvakidašnjem sudskom sporu početkom 2008. godine nagodio sam sa sobom.

Tomić je na čelu NTF-a bio od januara 2006. do septembra 2009. godine sa prekidom od skoro četiri mjeseca. U augustu 2007. godine, zbog zloupotrebe položaja, smijenio ga je Zijad Džemić bivši direktor Terminala Federacije iz Sarajeva, vladinog preduzeća koje je vlasnik NTF-a.

Finansijska policija Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) još krajem 2007. godine upozorila je tadašnjeg federalnog premijera Nedžada Brankovića da sumnja na nezakonit rad direktora pločanskog preduzeća. Međutim, Nadzorni odbor NTF-a vratio je Tomića na raniju funkciju u decembru 2007. godine, što je Vlada FBiH potvrdila u februaru naredne godine. Osim toga, na prijedlog Brankovića, Tomić je u septembru 2008. godine imenovan i za člana Nadzornog odbora BH Telecoma.

Nakon što je vraćen na čelo NTF-a, Tomić je pred Općinskim sudom u Metkoviću podnio odštetni zahtjev kojim je na ime plate tražio isplatu od oko 18.000 KM mjesečno za nepuna četiri mjeseca koliko nije radio. U ovom sporu tužitelj je bio Tomić, a tuženik NTF Ploče. Spor je riješen tako što je Tomić kao predstavnik NTF-a pristao da o trošku firme sebi isplati 67.000 KM, sa zateznim kamatama.

Pravna lakrdija

Direktor Terminala Federacije, Ibrahim Bećirbegović i predsjednik Nadzornog odbora Dževad Paradžik, ovaj spor opisuju kao pravnu lakrdiju. U informaciji o stanju u NTF-u iz novembra 2009. godine navode da je ovim potezom, na koji nije imao pravo, Tomić nanio štetu firmi od oko 82.500 KM – novac koji je sebi isplatio, plus sudski i drugi troškovi.

Kao jedan od razloga otkaza Tomiću u 2007. godini Džemić je naveo ogromno povećanje plate suprotno ugovoru o radu. Finansijska policija FBiH je utvrdila da je bivši direktor NTF-a u prvih 20 mjeseci svog mandata sebi, bez znanja Nadzornog odbora, isplatio iznos od oko 180.000 KM. Uslove za povećanje plate nije imao, no Tomić ih je sam stvorio.

Prema izvještaju Finansijske policije FBiH on je u junu 2006. godine unaprijedio pet uposlenika u pomoćnike direktora i povećao im platu na oko 3.800 KM. Budući da, prema ugovoru o radu, plata direktora NTF-a iznosi tri prosječne plate uposlenih sa visokom stručnom spremom i njegova ukupna plata je povećana na oko 10.500 KM. Uz to, Tomić je svakog mjeseca primao oko 650 KM naknade za odvojeni život, te 1.200 KM naknade za stan. Također je dobijao i stimulaciju za ostvarene poslovne rezultate, te godišnju premiju životnog osiguranja od oko 4.800 KM.

Postoje značajne razlike između obračuna i stvarno isplaćenih plata Tomiću, utvrdila je nezavisna revizorska kuća iz Zagreba Butković i partneri u izvještaju o reviziji NTF-a za 2007. godinu. Kako na osnovu predočenih podataka nisu uspjeli ustanoviti šta je razlog tome, predložili su da se posebno provjeri obračun i utvrdi kolika su njegova stvarna primanja.

Novinar Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva je zatražio od NTF-a podatke o Tomićevim primanjima. Međutim, odgovoreno mu je da je Tomić, nakon otkaza 2007. i 2009. godine, odnio dio poslovne dokumentacije preduzeća, te da ni danas nisu utvrdili koliko je tačno zarađivao u periodu dok je bio na čelu NTF-a.

I pored optužbi da je svojim poslovanjem prouzročio milionske štete NTF-u, sa čime je Vlada FBiH bila upoznata, Tomić je, prema dostupnim podacima, imao veća primanja od bilo kojeg direktora državne firme u FBiH.

Štetni ugovori

Povećanje vlastite plate, kao i odštetni zahtjev protiv NTF-a samo su neki u nizu poslovnih poteza čovjeka za kojeg nova uprava preduzeća kaže da je najodgovorniji jer su se terminali u Pločama našli na ivici stečaja u dva navrata tokom 2009. godine.

Finansijska policija FBiH je u julu 2008. godine podnijela krivičnu prijavu protiv Tomića, njegovog prethodnika Drage Burđeleza, te još šest osoba među kojima su i bivši premijer Branković, te ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Vahid Hećo. Tomić i Burđelez su, između ostalog, osumnjičeni za prevare u službi i sklapanje štetnih ugovora sa britanskom firmom Deltagrip Limited iz Londona, a čelnici Vlade zato što nisu poduzeli ništa da zaštite NTF od štetnih poteza njenog vodstva.

Također, Tomića je Općinsko državno odvjetništvo u Metkoviću u decembru 2008. godine optužilo za sklapanje štetnih ugovora i kupovinu opreme po većim cijenama od realnih.

NTF se ni danas ne uspijeva oporaviti od posljedica ugovora koje su tokom svog mandata sklapali bivši direktori preduzeća. Nikola Štula, novi direktor, kaže da se ovo preduzeće, zbog preuzetnih obaveza, nalazi pred dužničkim ropstvom.

Nova uprava je koncem 2009. godine napravila analizu poslovanja sa Deltagripom, kojem je godinama pod zakup davan skladišni prostor po znatno nižim cijenama u odnosu na ostale klijente. Utvrđeno je da je NTF u ovom poslu, zbog ustupka u cijeni i plaćanja kazni radi kašnjenja u obnovi skladišta, do tada izgubio više od 3 miliona KM. Deltagrip traži i isplatu dodatnih 9,3 miliona KM zbog pretrpljene štete.

U intervjuu koji je dao novinaru CIN-a, Tomić je izjavio da njegovo vođenje kompanije nije sporno. Dodao je da godišnji finansijski izvještaji NTF-a od 2006. do 2008. godine pokazuju da firma konstantno posluje pozitivno.

Međutim, Finansijska policija FBiH je otkrila da finansijski pokazatelji pločanskog preduzeća nisu pravilno iskazani u njegovom završnom izvještaju za 2006. godinu i da je NTF umjesto prikazanog dobitka zapravo imao gubitak od 1,6 miliona KM.

Također, novinari CIN-a došli su u posjed dokumenata koji, prema riječima članova aktuelne uprave, pokazuju da je NTF u završnom izvještaju za 2008 godinu prikazao neostvarenu dobit. Štula kaže da je, po Tomićevom nalogu, u izvještaju umjesto stvarnog, prikazan uvećani iznos fakture.

To je učinjeno tako što je zadnjeg dana 2008. godine firmi Petrol-Trade, koja skladišti gorivo u Pločama, ispostavljen veći račun od ugovorenog.

Prema ugovoru između ove dvije kompanije od 01. decembra 2007. godine Petrol-Trade je od NTF Ploče zakupio 10.000 kubnih metara skladišnog prostora za koje je mjesečno, po kubnom metru, trebao uplaćivati 6,85 KM za skladištenje, te 2,35 KM za pretovar tone goriva.

Zbog povećanja troškova poslovanja, ugovor je izmijenjen 01. januara 2009. godine. Od tog datuma Petrol Trade je trebao plaćati 9,58 KM po kubnom metru skladišta i 3,52 KM po toni pretovarenog goriva.

Međutim Tomić je novu cijenu obračunao retroaktivno za period od marta do decembra 2008. godine.Na taj način je fakturisao Petrol-Tradeu 315.543 KM više od ugovorenog iznosa. Petrol-Trade ipak nije platio veću cijenu.

Ako se u završni izvještaj firme uvrsti stvarno naplaćena suma, dobije se da je NTF umjesto dobiti, zapravo u 2008. godini imao gubitak od blizu 300.000 KM.

‘U biti to je na jedan način zloupotreba ovlasti, prikazivanje lažnog poslovanja’, objašnjava Štula.

Tomić kaže da je želio natjerati Petrol-Trade da retroaktivno plati veću cijenu.

‘Ako je nešto ušlo, znači ako je faktura otišla, a naš ugovorni partner nije prihvatio taj rok primjene novih cijena od tog datuma, onda se vrši korekcija’, kaže Tomić i dodaje da su finansijski izvještaj prihvatili i upravni i nadzorni odbor, te skupština.

On negira sve optužbe i tvrdi da je sve vrijeme radio u interesu Vlade FBiH

Nedugo nakon što je Nedžad Branković u maju 2009. godine dao ostavku na dužnost premijera, Tomić je izgubio podršku Vlade FBiH. U septembru je smijenjen sa mjesta predsjednika Uprave NTF-a, a sredinom maja ove godine i sa funkcije člana Nadzornog odbora BH Telecoma.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE PRIČE

SUISSE SECRETS

#istražioCIN