Vijesti

29. novembar 2023.

Centar za istraživačko novinarstvo i partnerske organizacije „Futura“ i Centar za istraživanja i studije GEA predstavili su rezultate trogodišnjeg projekta Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za monitoring javnih budžeta koji je ukazao na mehanizme unapređenja transparentnosti potrošnje javnog novca na svim nivoima vlasti u BiH.

Sarajevski Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), banjalučka GEA i mostarska „Futura“ su se prethodne tri godine aktivno bavili unapređivanjem procedura korištenja javnog novca, povećanjem nivoa znanja građana o provođenju budžeta i pozivanjem javnih službenika na odgovorno trošenje javnih sredstava.

Projekat Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za monitoring javnih budžeta…