NAGRADE

Novinari CIN-a su vlasnici brojnih domaćih i međunarodnih nagrada. U Redakciji čuvamo priznanja koja su nam dodijelili: Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ), SEEMO/CEI, Evropska unija, Thomson Reuters fondacija, Mediacentar Sarajevo, Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva ACCOUNT te druge organizacije koje su prepoznale i nagradile kvalitet naših priča. Nagrade su priznanje za dobar i posvećen rad, a potreba za boljim društvom i povjerenje naših čitalaca tjeraju nas da radimo još bolje.